Chính sách miễn trừ trách nhiệm

  1. Nội dung trên trang web được cung cấp cho mục đích tham khảo và chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác, hoàn hảo hoặc tính cập nhật của nội dung.

  2. Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web khác, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính an toàn của các trang web đó.

  3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do sử dụng hoặc tính chính xác của nội dung trên trang web.

  4. Nội dung trên trang web chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân và không được sao chép hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

  5. Bằng cách sử dụng trang web, bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong chính sách này.

Chúng tôi cập nhật thường xuyên chính sách này và có quyền thay đổi nội dung bất cứ lúc nào mà không cần thông báo